<div align="center"> <h1>PTTK Oddział "Ziemia Raciborska"</h1> <h3>PTTK "Ziemia Raciborska" wycieczki krajowe i zagraniczne dla szkół i zakładów pracy,</h3> <p>Turystyka, sport, rekreacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://raciborz.pttk.pl" rel="nofollow">http://raciborz.pttk.pl</a></p> </div>